ŞEYXÜLİSLAMIN İORDANİYA KRALI İLƏ GÖRÜŞÜ. ƏMMAN, 24.10.2016