Tədbirlər
ABŞ-IN NÜFUZLU SUTHERLAND İNSTİTUTUNDA AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİNƏ DAİR TƏDBİR KEÇİRİLİB
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində koronavirusla bağlı iclas keçirilib

ABŞ-ın Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının nümayəndələri
QMİ-də oldular
“Haqqa Həsr Olunmuş Ömür”
X Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları QMİ-də
Beynəlxalq Dinlərarası və Mədəniyyətlərarası Dialoq Mərkəzi Direktorlar Şurasının XXI sessiyası keçirilib