Xəbərlər lenti
                  Quranın yandırılması beynəlxalq müstəvidə

                                     kəskin pislənildi

QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİNBƏYANATI

              Din xadimləri 20 Yanvar şəhidlərini yad etdilər...
AZƏRBAYCANDAKI DİNİ KONFESSİYA RƏHBƏRLƏRİNİN 20 YANVAR FACİƏSİNİN 33-CÜ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ B Ə Y A N A T I...
QMİ sədri Əl-Əzhər Şeyxinə təbrik məktubu göndərib