Struktur

QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN ŞÖBƏLƏRİ 
 
ÜMUMİ ŞÖBƏ

MÜHASİBATLIQ

HÜQUQ ŞÖBƏSİ

XARİCİ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

FƏTVA VƏ MOİZƏ ŞÖBƏSİ

TƏŞKİLAT ŞÖBƏSİ

İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR VƏ AİLƏ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ ŞÖBƏ

MƏTBUAT KATİBLİYİ

ANALİTİK TƏHLİL VƏ ARAŞDIRMALAR ŞÖBƏSİ

NƏŞRİYYAT ŞÖBƏSİ

ELEKTRON RESURSLAR ŞÖBƏSİ

TƏSƏRRÜFAT VƏ NƏQLİYYAT ŞÖBƏSİ

AUDİT ŞÖBƏSİ